свободни места за родени 2021ч, 2020, 2018 класиране 14.09.23

свободни места за родени 2017г. и 2020г.

Свободни места за родени 2017г. и 2020г.

класиране 21.08.23г.

Класиране 07.08.2023г.

Свободни места за родени 2017г. и 2018 г.

Красиране 24.07.2023г.

Свободни места за родени 2017г. и 2019г. и 2020г.

График за прием в първа възрастови групи в общинските детски градини за учебната 2023-2024 година

Прием на деца в електронна система за 2023/2024 Линк

класиране 27.02.2023г.

свободни места за родени 2016г. и 2019г.

свободни места за родени 2016г.

свободни места за родени 2016г.

Класиране 07.11.2022г.

Свободни места 2016г.

Класиране 24.10.2022г.

Свободни места за деца родени 2018г. и 2016г.

Свободни места за деца родени 2016г.

Класиране 12.09.2022

Свободни места за деца родени 2016,2017 и 2019г.

класиране 29.08.2022

Свободни места за деца родени 2016г. и 2019г.

класиране 16.08.2022

свободни места за деца родени 2016 г.и 2018 г.

Класиране 01.08.2022

Свободни места за деца родени 2016 г. и 2017г.

Класиране 18.07.2022г.

Свободни места за деца родени 2016г.

Класиране 26.04.2022

РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛИ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ВХОД в СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Район на детска градина № 11 “Незабравка”