Важна информация

За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 е тържествено открита на 07.01.1974 година. Детското заведение разполага с 9 детски групи и физкултурен салон. Скоро след откриването, започва изграждането на закрит плувен басейн, който започва дейност през 1977 година.

Новини

“Посланието на есенния лист”

Във връзка с Европейската седмица на мобилността в ДГ “Незабравка” беше проведена инициативата “Посланието н…

Здравей, детска градина!

Начало на учебната година е празник в детската градина! Че всички – малки и големи за приключения са вдъх…

График родителски срещи за учебната 2021/22 г.

Съгласно спазването на въведените ограничителни противоепидемични мерки, родителските срещи в ДГ “Незабрав…

Групи