С епруветките играем, за водата вече знаем… Че е течна и безцветна, даже и кипи, почват весели игри…
Слагаме престилка, очила и се впускаме в поредното приключение – опити с вода.
Играхме, разливахме, пресипвахме, смесвахме различни вещества. Научихме, че някои предмети потъват, други – не. Научихме, че водата е течна, безцветна, може да променя цвета и вкуса си. Децата бяха нетърпеливи и много впечатлени.