Земята е наша къщурка зелена и нека е чиста, добре подредена, и нека е топла, и нека да свети снежецът през зимата, слънцето – лете…Да кацне в дърветата песен на птиче, сребриста от рибки реката да тича…И нека я пазим – за тебе, за мене, едничка е тази къщурка зелена – едничка сред тази безкрайна Вселена!