През изминалата учебна година децата от група “Пчелички” участваха в еко проект, псветен на опазването на пчелите. С техните знания, сръчност и творчество бяха създадени медени пити, кошери, рисунки и апликации. Децата влязоха в ролята на пчели и се научиха да ценят техният труд.