АДРЕС:

град Варна, район „Приморски”
ул. “Евлоги Георгиев”  до блок 25

Работно време :  от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Директор: от 08:00 ч. до 16:30 ч.

Приемно време  на директор :

вторник от 15:30ч. до 17:00ч.

петък от : 07:30ч. до 10:00ч.

Администрация/Каса: от 07:30 ч. до 16:00 ч. 

Медицински сестри : от 07:00 ч. до 18:30 ч.

      Телефони на детска градина №11 “Незабравка” :
052 / 303 258 – Директор
                      052 / 303 259- ЗАС / касиер/ домакин
                      0882 / 569 058 – Медицински кабинет

Е-mail: dg11varna@gmail.com