Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет

Правилник за дейността 2022/2023

План по БДП 2022/2023

Програмна система за уч.2022-2023г.

Заявление за отсъствие на дете

Заявление за отписване на дете от ДЗ

Заявление за посещение през летните месеци на деца от ПГ (6 год.)

ПРАВИЛНИК за организиране на дейността в ДГ № 11 “Незабравка”

ДНЕВЕН РЕЖИМ за деца I-ва и II-ра група за учебната 2019/2020 година учебно време

ЕТИЧЕН КОДЕКС на ръководството, учителите, служителите и работниците в ДГ № 11 “Незабравка”

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи учебна 2019/2020 година

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител относно подновяване на посещението на дете в ДГ