ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 е тържествено открита на 07.01.1974 година. Детското заведение разполага с 10 детски групи и физкултурен салон. Скоро след откриването, започва изграждането на закрит плувен басейн, който започва дейност през 1977 година.
През 1981 година детската градина е именувана „Незабравка”.
Още с откриването си ДГ става школа по техническо възпитание, под ръководството на доц. Маргарита Каменова. От 1984г. колективът се включва в първата школа –
„Нови форми за ефективно развитие на изобразителните възможности в ДГ при общуване с изкуството”. Ръководител е старши преподавател Петя Иванова. Изведени са редица педагогически опити.
Детската градина е център за работа по „Оптимизиран двигателен режим”, като участва с публикации и практики в Националната научно-практическа конференция през м. октомври 1987г.
Колективът е национален и окръжен първенец за 1977 и 1983 година.
Носител на орден „Кирил и Методий” ІІ степен.

От 2000 година емблематични за дейността на детското заведение са организираните Коледните и Великденски благотворителни изложби- базари.
От същата година детското заведение се включва в работата на Центъра по развитие на детската реч към ДИПКУ Варна и ШУ „Еп. К.Преславски”.

През уч.2004/ 2005 и 2005 / 2006 години детската градина е единствената в Община Варна , която работи като база за обучение на студенти към ШУ „Еп. К.Преславски”.
За задоволяване на нарасналите нужди от места в детски градини , през 2007 година физкултурният салон се преобразува в детска група, открита лично от Кмета на Община Варна г-н К. Йорданов.
През същата година се обособяват музикален кабинет, кабинет за допълнителни дейности, методичен кабинет.
През 2008г. се възстановяна и модернизира плувният басейн и той отново отваря врати за децата на „Незабравка”.
През 2009г. детското заведение се включва в реализирането на европейски проект „Бъдеще за нашите деца” .
За обществеността и родителите на ДЗ се организират впечатляващи спектакли по повод 30 и 35 –годишнините от създаването му, съответно през 2004 и 2009 година.

През годините директори са били:

1974- 1987г . – Мария Личева.- носител на орден „Кирил и Методий” І степен,

1988 -1999г. – Андреана Окова, Надежда Янева, Антон Рачев, Донка Георгиева, Мария Динчева.

1999 – 2022 г. – Петранка Влаева.

От 2022 г. директор на детската градина е Галина Димиева.