Екипът, който се грижи за децата от група “Смехорани”

Цонка Танкова – учител

Женя Стойкова – учител

Галя Сарахошева – пом. възпитател

24 септември 2021 г. – “Посланието на есенните листа” – послание от децата в група “Смехорани”  за повече внимание на пътя.