Екипът, който се грижи за децата от група „Пчелички“

Павлина Енева – старши учител

Зорница Заркова – учител

Валентина Даскалова – помощник-възпитател

Ние сме малки пчелички,

с будни питащи очички.

При нас денят започва

с много смях и песни,

сред приятели чудесни.

Ела и виж и сам се убеди!

Ако ти харесва- заповядай, остани!

Девиз:

не може да седим на едно място,

пчелите обичат да работят усилено!