Екипът, който се грижи за децата от група „Пчелички“

 

Павлина Енева – старши учител

Зорница Заркова – учител

Валентина Даскалова – пом. възпитател