Екипът, който се грижи за децата от група

„Мики Маус“

 

Надка Гетова – старши учител

Маринела Василева – учител

Лилия Христова – пом. възпитател