Екипът, който се грижи за децата от група

„Мечо Пух“

Радостина Вичева – учител

Кристина Кирилова – учител

Нина Стоянова – пом. възпитател