Екипът, който се грижи за децата от група „Буратино“

Галина Илиева – старши учител

Пламена Ламбова – учител

Ангелина Гочева – пом. възпитател

НИЕ СМЕ ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ

1-ви юни 2021 г.

Празник на децата, игрите и вкусните награди!