Екипът, който се грижи за децата от група „Буратино“

Галина Илиева – старши учител

Пламена Ламбова – учител

Ангелина Гочева – пом. възпитател

НИЕ СМЕ ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ