Буратино

Екипът, който се грижи за децата от група „Буратино“

 

Галина Илиева – старши учител

Пламена Ламбова – учител

Галя Сарахошева – пом. възпитател

 

НИЕ СМЕ ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ