“Посланието на есенния лист”

Във връзка с Европейската седмица на мобилността в ДГ “Незабравка” беше проведена инициативата “Посланието на есенния лист”. Задно с учителите на 2, 3 и 4 групи, децата изписаха послания, изготвиха рисунки и апликации, разиграха се дидактични и подвижни игри. Посланията на децата бяха отправени към всички шофьори, родители и цялото Прочетете повече…

График родителски срещи за учебната 2021/22 г.

Съгласно спазването на въведените ограничителни противоепидемични мерки, родителските срещи в ДГ “Незабравка” ще се проведат на открито, в двора на детската градина по следния график : 1 А група – 24 септември /петък/ от 17,30 часа 1 Б група – 23 септември /четвъртък/ от 17,30 часа 1 В група – Прочетете повече…