ОТКРИТА ПРАКТИКА

На 27.11.2018г. се проведе открита практика на тема творчески игри. В ситуацията по конструктивни игри децата показаха знания за родния си град и умения за работа с различни конструктори. Те работиха по поставената задача задружно, като екип, преодолявайки заедно възникналите трудности под ръководството на г-жа Илиева.         Прочетете повече…

АЗ РИСУВАМ МОДА

В Третия национален конкурс „Като майсторите” – категория „Аз рисувам мода” участваха деца от група „Мечо Пух”. С грамота и чантички бяха наградени Андреа Кудина, Алисия Паскалева, Ивана Зафирова, Ралица Йорданова, Пламена Гетова, Йоана Николова, Михаела Матеева, Михаела Димитрова, Карина Лозанова.

Движа се безопасно

С цел формиране на система от специални знания, умения и навици за успешна адаптация към условията на движения по пътя на  5.04.2017г.  се състояха състезателни подвижно-дидактични игри между четвъртите групи. Децата се ориентираха бързо, въпреки динамичната обстановка, вземаха адекватни решения и проявяваха съобразителност.