ДНЕВЕН РЕЖИМ на дейностите в ДГ № 11 „Незабравка”, Варна

Дейности І – ІІ група III – ІV група
1. Прием на деца, дейност по избор 07:00 – 08:30ч. 07:00 – 08:30ч.
2. Утринна гимнастика 08:30 – 08:40ч. 08:30 – 08:40ч
3. Закуска 08:40 -09:00ч. 08:40 -09:00ч
4. Задължителни педагогически ситуации 09:00 – 10:30ч. 09:00 – 10:30ч.
5. Плуване, допълнителни дейности / по график/ 10:30 – 11:00ч. 10:30 – 11:15ч.
6. Игрова дейност, престой на открито 11:00 -12:00ч. 11:15 – 12:15ч.
7. Обяд 12:00 – 12:45ч. 12:15 – 12:45ч.
8. Почивка 13:00 – 15:30ч. 13:00 – 15:00ч.
9. Подвижни игри след сън 15:30 – 15:45ч. 15:00 – 15:15ч.
10. Закуска 15:45 – 16:00ч. 15:15 – 15:30ч.
11. Педагогически ситуации 16:00 – 16:45ч. 15:30 – 16:30ч.
12. Допълнителни дейности 16:45 – 17:30ч. 16:30 – 17:30ч.
13. Занимания по интереси 17:30 – 19:00ч. 17:30 – 19:00ч.