„Баба Марта троп, троп троп бърза през горицата,
мартенички цял вързоп носи на дечицата…“       

Със слънце и усмивки посрещнахме Баба Марта в ДГ “Незабравка”. Децата от III А група “Слънчо” подготвиха специално тържество с много песни и танци по случай празника.