Световната здравна организация  създаде шест страници със съвети за родители как те да взаймодестват  с децата си във време на доброволна физическа изолация.

Вярваме, че тази информация ще Ви бъде от полза.

Време за общуване.

BGR-Infographics-parenting-diring-covid19-1.pdf

Бъдете позитивни.

BGR-Infographics-parenting-diring-covid19-2.pdf

Осигурете структура.

BGR-Infographics-parenting-diring-covid19-3.pdf

Лошото поведение.

BGR-Infographics-parenting-diring-covid19-4.pdf

Запазете спокойствие.

BGR-Infographics-parenting-diring-covid19-5.pdf

Как да разговаряме за COVID-19.

BGR-Infographics-parenting-diring-covid19-6.pdf

Материалът е на https://www.unicef.org/

Категории: COVID-19