0т 16.02 до 19.02.21г. с подготвителните групи се организираха презентации на тема :”Моята улица”. Чрез различни интерактивни методи децата обогатиха знанията си за безопасност при движение по пътищата.