Психологическа подкрепа на територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии „ на МОН за подкрепа на децата, учениците и техните семейства,педагогическите специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза,свързана с COVID-19.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

0882078085 и 0882314686

От понеделник до петък:

от 08.30-11.30ч.

и от 12.30-16.30ч.

Свободни места за деца родени 2014г.

Свободни места за деца родени 2014г.

COVID-19 – Инструктаж

ТАКСИ м.МАРТ 2020г.

УКАЗАНИЯ

МАСКИ

НАМАЛИ РИСКА

КАШЛИЦА

КОРОНАВИРУС

ЕПИДЕМИЯ

ПРАВИЛНО ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

Класиране (допълнителен прием 2016 и 2013 )

Свободни места за деца родени 2016 г. и 2013 г.

Класиране (допълнителен прием 2016г.)

Свободни места за деца родени 2016г

Отчет от кампания “ДА ПОМОГНЕМ НА АЛЕКС ДА ХОДИ” – 16.09.19/19.09.19г.

КЛАСИРАНЕ (допълнителен прием 2016г., обявен на 26.08.2019г.)

Свободни места за деца родени 2016 

Класиране

Приети деца , родени 2016г.

(допълнителен прием, обявен на 19.08.2019г.)

Свободни места за деца родени 2016г.

Родителска среща за нов прием  родени деца през 2016г. ще се състои на 18.06.2019г. в 17.00ч.

 Празничен спектакъл “Милион мечти” – 21.05.2019г. Покана

Съобщение! На 19.06.2018г. от 17.00ч. ще се проведе родителска среща за прием 2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕНА АНОНИМНА АНКЕТА -06.02.-08.02.2018г.

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

  Считано от 01.01.2018г., деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК , не заплащат такса . Родителите трябва да подадат в касата на детската градина молба-декларация , акт за раждане и решение на ТЕЛК .