Важно!

Уважаеми родители , на 22.06.2022г. от 17:00 ч. в двора на детското заведение ще се проведе родителска среща за новоприети деца, родени 2019г.

Важно!

Уважаеми родители, считано от 02.06.2022г. до 24.06.2022г.

ще започне изплащането на депозитите на всички деца.

От ръководството на ДГ 11 “Незабравка”

Предстояща квалификация на учители

ВАЖНО!

Уважаеми родители, считано от 01.04.2022г. се отменя събирането на такси за ползване на детска градина.

Възстановяването на депозитите ще се извърши, след като Общински съвет -Варна отмени свое Решение №579-18/21.05.2008г., за което ще бъдете уведомени допълнително.

От ръководството на ДГ 11 “Незабравка”

Важно!

На 17.06.2021г. от 17:00 ч., пред административният вход на детското заведение ще се проведе родителска среща за новоприети деца, родени 2018г. Моля, носете лични предпазни средства.

От ръководството.

Психологическа подкрепа на територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии „ на МОН за подкрепа на децата, учениците и техните семейства,педагогическите специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза,свързана с COVID-19.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

0882078085 и 0882314686

От понеделник до петък:

от 08.30-11.30ч.

и от 12.30-16.30ч.

Свободни места за деца родени 2014г.

Свободни места за деца родени 2014г.

COVID-19 – Инструктаж

ТАКСИ м.МАРТ 2020г.

УКАЗАНИЯ

МАСКИ

НАМАЛИ РИСКА

КАШЛИЦА

КОРОНАВИРУС

ЕПИДЕМИЯ

ПРАВИЛНО ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

Класиране (допълнителен прием 2016 и 2013 )

Свободни места за деца родени 2016 г. и 2013 г.

Класиране (допълнителен прием 2016г.)

Свободни места за деца родени 2016г

Отчет от кампания “ДА ПОМОГНЕМ НА АЛЕКС ДА ХОДИ” – 16.09.19/19.09.19г.

КЛАСИРАНЕ (допълнителен прием 2016г., обявен на 26.08.2019г.)

Свободни места за деца родени 2016 

Класиране

Приети деца , родени 2016г.

(допълнителен прием, обявен на 19.08.2019г.)

Свободни места за деца родени 2016г.

Родителска среща за нов прием  родени деца през 2016г. ще се състои на 18.06.2019г. в 17.00ч.

 Празничен спектакъл “Милион мечти” – 21.05.2019г. Покана

Съобщение! На 19.06.2018г. от 17.00ч. ще се проведе родителска среща за прием 2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕНА АНОНИМНА АНКЕТА -06.02.-08.02.2018г.

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

  Считано от 01.01.2018г., деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК , не заплащат такса . Родителите трябва да подадат в касата на детската градина молба-декларация , акт за раждане и решение на ТЕЛК .