Сградата на ДГ  „Незабравка” е изградена по специален проект с обща застроена площ 1307.80 кв.м. Архитектурното решение обособява шест корпуса, свързани помежду си с покрита остъклена връзка.
Детското заведение предлага условия за отглеждане на близо 300 деца, разположени в 10 детски групи по възрастов признак.
Всяка детска група разполага с пространство от 120 кв.м. за занимания, игри, почивка. Условията в помещенията са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на съдържателен и пълноценен педагогически процес.
Детското заведение разполага с обособени :

 • Музикален кабинет;
 • Кабинети  за   допълнителни дейности;
 • Кабинет  по  БДП;
 • Логопедичен кабинет;
 •  Ресурсен кабинет;
 • Медицински кабинет;
 • Учителска стая;
 • Битов кът;
 • Собствена кухня;
 • Локално парно отопление;
 • Закрит плувен басейн;
 • Физкултурен салон
 • Сензорен кът

ДГ № 11 „Незабравка” разполага с 8 дка дворно пространство, в което са обособени 10 площадки за игри на открито. Изградени за спортна площадка, волейболно, баскетболно и футболни игрища.
През периода август- ноември 2009 година детското заведение участва в европейски проект „Бъдеще за нашите деца”, в резултат на което сградата бе санирана, подменена бе изцяло дограмата, извърши се подмяна на ВиК системата. Монтира се соларна система, подмени се осветлението по групи с енергоспестяващо. Естетизираха се в нов, съвременен вид помещенията на закритият детски басейн, осъвремени се се техническата поддръжка на съоръжението.
Благодарение на инициативността на родителската общност се освежиха с боядисване помещенията на детските групи, положи се ламиниран паркет в групи, направиха се интериорни подобрения.