С цел формиране на система от специални знания, умения и навици за успешна адаптация към условията на движения по пътя на  5.04.2017г.  се състояха състезателни подвижно-дидактични игри между четвъртите групи. Децата се ориентираха бързо, въпреки динамичната обстановка, вземаха адекватни решения и проявяваха съобразителност.