Екипът, който се грижи за децата от група „Малечко Палечко“

Снежана Радева – старши учител

Даниела Стойчева – старши учител

Гинка Костова – помощник – възпитател

Децата от група Малечко Палечко са щастливи в детската градина!