Екипът, който се грижи за децата от група „Малечко Палечко“

 

Снежана Радева – старши учител

Даниела Стойчева – старши учител

Гинка Костова – пом. възпитател