Екипът, който се грижи за децата от група „Звездичка“

Юлиана Христова – главен учител

Магдалена Сакарова – старши учител

Виолета Кръстева – помощник-възпитател