Екипът, който се грижи за децата от група „Звездичка“

 

Юлиана Христова – старши учител

Магдалена Сакарова – старши учител

Виолета Кръстева – пом. възпитател