Екипът, който се грижи за децата от група „Ежко Бежко“

Калина Михайлова – учител

Маргарита Въкова – учител

Виолета Йорданова – пом. възпитател

 Към градината бързаме в зори – малка, жълта двуетажна къща, където в игри мечтите се превръщат. Ние приятели сме всички. Учим, пеем, рисуваме, танцуваме, лудуваме и се смеем. Като в приказка живеем. Всеки ден в групата цари радост и веселие, интересни и разнообразни преживявания, изпълнени с любов, взаимоотношения. Даваме на децата вяра и надежда в доброто, уважение към себе си и другите, любов към празниците и традициите.