Съгласно спазването на въведените ограничителни противоепидемични мерки, родителските срещи в ДГ “Незабравка” ще се проведат на открито, в двора на детската градина по следния график :

1 А група – 24 септември /петък/ от 17,30 часа

1 Б група – 23 септември /четвъртък/ от 17,30 часа

1 В група – 20 септември /понеделник/ от 17.15 часа

2 А група – 23 септември / четвъртък/ от 17,30 часа

2 Б група – 27 септември / понеделник / от 17,15 часа

3 А група – 20 септември / понеделник / от 17,30 часа

3 Б група – 21 септември /вторник / от 17,30 часа

3 В група – 21 септември / вторник / от 17,30 часа

4 А група – 21 септември / вторник / от 17,30 часа

4 Б група – 24 септември / петък / от 17,30 часа

Категории: Новини