“Де е България? – питате Вие,

в сърцето отляво – няма да крия.

В място закътано, топло и свято

тук на дедите ми диша земята.

Тук планините целуват небето.

Тук се разстила и вълнува морето.

Тука звучи ръченица игрива,

тук горите ме правят щастлива.

Тука бълбука, ромоли и звъни

песента на децата в идните дни…”

Децата от група “Мечо Пух” представиха своя урок по родолюбие, посветен на националния празник на България – трети март.

Категории: Мечо Пух