Category Archives: Новини

Обществени съвети


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА: 27.02.2017г.-02.03.2017г.

        № Година на раждане: Брой свободни места: 1. 2010г. 4 бр. 2. 2011г. 1 бр. 3. 2012г. 3 бр. 4. 2013г. 1 бр. Забележка: Правилата за прием са публикувани в раздел Документи; Заявления се подават в касата на детското заведение; Директор: П. Влаева


ДОБРЕ ДОШЛИ

Добре дошли, дечица мили като птички лекокрили. Посрещаме ви с песни и игри растете умни и добри. „Незабравка“ е нашата градина и в нея всички сме весела дружина. Учим, спортуваме, творим пеем и се много веселим.  


Прием на децата от І група за учебната 2016/17 г.

списък децата от І-Б група Малечко Палечко списък децата от І-А група Слънчо   Моля, в срок до 29.08.2016г. да потвърдите датата на постъпване на детето или друга дата, удобна за вас. телефон за връзка : 052/303259 ; 0882569058 МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТАКСА


ДЯДО КОЛЕДА Е ПРИ НАС


КОНКУРС ДЕТСКА РИСУНКА

В конкурса „Моята любима детска играчка“ победители са: Първо място – Лилия Оведовска  – IIб Второ място – Андрея Кудина –  IIIб Трето място – Пламена  Гетова – IIIа


ПАРАД НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ


ОБУЧАВАЩА СИТУАЦИЯ ПО БДП

Н а 2.12.2015г. се  проведе обучение на децата от вторите групи по БДП. с много песни, гатанки и забавни моменти децата разшириха своите знанията си за правилата по безопасно движение по пътищата.


ИЗКУСТВОТО КАТО ТЕРАПЕВТИЧНО И ДИАГНОСТИЧНО СРЕДСТВО

На 26.11.2015г. в ЦДГ35 „Незабравка“  се проведе открита практика в II б гр. и в III б гр. под ръководството на учителите Р. Георгиева и Кр. Иванова.


БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ

Членовете на  Сдружение „Незабравка“ организира дарителска кампания за засаждане на „зелен пояс“ около оградата на детската градина. На 7.11.2015г. в събота от 10:00ч. в двора на ЦДГ “ Незабравка“ се засяха 80бр. „Туя“ и се почисти от есенните листа. Колектива на ЦДГ „Незабравка“ благодари на всички родители които се включиха в кампанията.