ОТКРИТА ПРАКТИКА

На 27.11.2019г. в ДГ  № 11 „Незабравка“ се проведоха открити ситуации по екологогична култура. Учителите показаха завидно педагогическо майсторство, а децата от 2 гр.“Веселушко“ и 3гр. „Ежко Бежко“ практически разбраха защо отпадъците трябва да се рециклират и защо е добре  да пазим водата чиста. Децата от 4гр. „Малечко Палечко“ проследиха Прочетете повече…

ОТКРИТА ПРАКТИКА

На 27.11.2018г. се проведе открита практика на тема творчески игри. В ситуацията по конструктивни игри децата показаха знания за родния си град и умения за работа с различни конструктори. Те работиха по поставената задача задружно, като екип, преодолявайки заедно възникналите трудности под ръководството на г-жа Илиева.         Прочетете повече…