Детска Градина №11

Варна, ул. Евлоги Георгиев, Тел. 052 303258, dg11varna@gmail.com

ДГ НЕЗАБРАВКА

Информация за нас, история на детското заведение и условията, които предлагаме на децата.
научете повече

Цели и мисия

Основната ни задача е да подсигурим за децата добра атмосфера, разнообразни занимания и игри.
научете повече

Обществени поръчки

Открити процедури по обявяване на обществени поръчки. Приложени документи - решения и обявления
научете повече

Обучение

Тук можете да се запознаете с ежедневните дейности в детската градина, както и с програмата за подготовка на бъдещите първокласници

 

Дневен режим

Д н е в е н р е ж и м

На дейностите в ЦДГ № 35 „Незабравка”, Варна

Дейности І – ІІІ група ІV група
1.Прием на деца, дейност по избор 07:00 – 08:30ч. 07:00 – 08:30ч.
2. Утринна гимнастика 08:30 – 08:40ч. 08:30 – 08:40ч
3. Закуска 08:40 -09:00ч. 08:40 -09:00ч
4. Задължителни педагогически ситуации 09:00 – 10:30ч. 09:00 – 10:30ч.
5.Плуване, допълнителни дейности

/ по график/

10:30 – 11:00ч. 10:30 – 11:15ч.
6. Игрова дейност, престой на открито

11:00 -12:00ч. 11:15 – 12:15ч.
7. Обяд 12:00 – 12: 45ч. 12:15 – 12:45ч.
8. Почивка 13:00 – 15:30ч. 13:00 – 15:00ч.
9. Подвижни игри след сън 15:30 – 15:45ч. 15:00 – 15:15ч.
10. Закуска 15:45 – 16:00ч. 15:15 – 15:30ч.
11.Педагогически ситуации 16:00 – 16:45ч. 15:30 – 16:30ч.
12. Допълнителни дейности 16:45 – 17:30ч. 16:30 – 17:30ч.
13.Занимания по интереси 17:30 -19:00ч. 17:30 -19:00ч.

 

Подготвителна група

Програма на МОН за подготвителна група в детската градина :

Въведение

Български език
Литература
Математика
Природен свят
Социален свят
Физическо възпитание
Игрова култура
Въведение
Изобразително изкуство
Музика

 

дизайн от creativedesign.bg