ОТКРИТА ПРАКТИКА

На 28.11.2017г. се проведе открита практика в II гр. –  Д. Дончева,  III гр. –  Ж. Стойкова, и IV гр.  – М. Петрова.