ОТКРИТА ПРАКТИКА

На 9.05.2018г. в присъствието на г-жа Славничка Ангелова – старши експерт отдел „Образование” при Община Варна, г-жа И. Пенева – старши експерт за обучението в начален етап при РУО – Варна,  г-жа Николова – директор на ОУ „А.Кънчев” и учители от начален курс при ОУ „А.Кънчев”, ОУ „Ч.Храбър” и  ОУ „Ст.Караджа”, се проведе открита практика по математика и български език в двете подготвителни  групи /6-7 г./, с идеята да се покаже приемствеността между детските градини и училищата.

С бъдещите първокласници от ІV А група „Звездичка” бе проведена педагогическа ситуация по БЕ на тема „Пътешествие в планината”, изнесена от старши учител М.Сакарова. Задачите, заложени в ситуацията, бяха свързани с познанията на децата за звук, сричка, дума, изречение и бяха реализирани чрез игри. Бъдещите ученици с интерес се включиха в предложените дейности и показаха знания и отлична подготовка.

В ІV Б група „Веселушко” ситуацията беше по образователно направление математика на тема „В чудния свят на математиката” и бе изнесена от старши учител Р.Георгиева. Децата показаха завидни знания за геометричните фигури, решаваха задачи и разрешаваха загадки. Едновременно с това показаха нравствени качества и умения за екипна работа.

Софтуерният продукт за интерактивната дъска, който подпомагаше реализирането на ситуацията и я превръщаше във вълшебно и атрактивно за малчуганите пътешествие, бе създаден от старши учител Г.Илиева.

Учителите от началния курс, гости на събитието, оцениха качествата на бъдещите си ученици и заявиха, че с удоволствие ще поемат щафетата.

На добър час, мили деца!