КОНФЕРЕНЦИЯ

Във връзка с изпълнение на План за дейността на Регионален методически съвет Регионално управление на образованието – Варна в партньорство с Технически университет – Варна на 26-27.06.2018г. бе организирана Конференция на тема: „ Детският и началният учител – двигател на мотивацията”.

По покана на г-жа Иванка Пенева – ст. експерт в РУО – Варна, г-жа Р.Георгиева и г-жа Г.Илиева – старши учители в ДГ №11 „Незабравка”- изнесоха презентация на тема „В света на математиката”. Тя бе представена  в тематичното направление „Приложение на информационни технологии в процеса на обучение”.

Презентацията беше част от откритата практика по математика, проведена на 9.05.2018г. Чрез софтуерния продукт, разработен специално за ситуацията, децата от ІV гр. „Веселушко” показаха, че са повече от готови за 1 клас.*-