На 19.02.2019г. в ДГ „Незабравка” беше организирана изложба на тема: „Внимание! Улица!”.

Децата от подготвителните за училище групи показаха освен художествени умения и завидни познания за правилата за уличното движение.