За чиста и красива Варна

ДГ „Незабравка” е малко кътче от Варна, в което над 300 деца се отглеждат, възпитават и обучават. За да могат малчуганите пълноценно да използват детските площадки през топлите месеци, служителите на детското заведение с ентусиазъм се включиха в почистването и естетизацията на двора. Родителите  участваха  с красиви градински цветя, които ще радват с пъстри цветове и ухания.