Школа Английски език

Заниманията по английски език се провеждат два пъти седмично.

 От изключителна важност е ранното обучение, което дава възможност на по-малките ученици да усвояват чуждите езици по лесен, забавен и достъпен начин, да го правят с удоволствие, а наученото да остане завинаги!

Понеделник и Четвъртък- 17:00-18:00ч.