Школа Йога

Децата учат чрез повторение, игри и преживяване.

Упражняват се асани на животни и дихателни техники.

Укрепва общото им физическо здраве и развива координацията между лявото и дясно мозъчно полукълбо.

                 Улеснява нарупването на речников запас, чрез движение и игра.

                                                                                         

Вторник и петък

11:00 – 12:00ч.