Допълнителни дейности

Съгласно сключен Договор за дейности с образователна цел,

в ДГ №11 „Незабравка”, през учебната 2017/2018 година

се предлагат следните форми:

shkola_english
shkola_aikido
shkola_dance
shkola_gym
shkola_art
shkola_yoga