Документи

Отчет 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.18г. до 31.03.18г.

Отчет към 31,12,2017

Промяна такси от 01.01.2018г.

Отчет към 30,09,17

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

 

Отчет на бюджета от 01.01.17г.до 30.06.17г.

 

Бюджет 2017г.

 

 

Такси за детски градини на територията на Община Варна

Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в общинските ДГ

Вътрешни правила за определяне реда на достъп до активите и информация

 

Процедура за регистрация,разглеждане,анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали

Отчет 2016г

Програмна система

Стратегия

Правилник за вътрешния ред на ЦДГ НЕЗАБРАВКА

Правилник за прием на деца в ДГ 11

Дневен режим

Правила такси

Правила медицински контрол

Етичен кодекс

Пропусквателен режим

Бюджет

Сдружение

Образци на документи