Да опазим децата на пътя

На 20.04.2018г.се състоя среща на децата от подготвителните за училище групи в  ДГ „Незабравка” с представители на Пътна полиция-Варна. Обучителната ситуация е под надслов „Да опазим децата на пътя” и е във връзка с осъществяване на дейности по формиране на знания и умения у подрастващите за безопасно движение по пътищата. Малчуганите показаха знания за пътните знаци, за значението на светофара и пешеходната пътека. Участваха активно и с песни, гатанки и стихотворения.