Екипът, който се грижи за децата от група „Смехорани“

 

Женя Стойкова – учител

Маргарита Въкова – учител

Геновева Николова – пом. възпитател