Мечо Пух

Екипът, който се грижи за децата от група

„Мечо Пух“

 

Красимира Иванова – старши учител

Радостина Вичева – учител

Нина Стоянова – пом. възпитател