Екипът, който се грижи за децата от група

„Мечо Пух“

 

Радостина Вичева – учител

Кр. Кирилова –  учител

Нина Стоянова – пом. възпитател