Ежко Бежко

Екипът, който се грижи за децата от група „Ежко Бежко“

 

Гичка Костадинова – старши учител

Калина Михайлова – учител

Красияна Янкова – пом. възпитател