КЛАСИРАНЕ (допълнителен прием 2016г., обявен на 26.08.2019г.)

Свободни места за деца родени 2016 

Класиране

Приети деца , родени 2016г.

(допълнителен прием, обявен на 19.08.2019г.)

 

Свободни места за деца родени 2016г.

Родителска среща за нов прием  родени деца през 2016г. ще се състои на 18.06.2019г. в 17.00ч.

 Празничен спектакъл „Милион мечти“ – 21.05.2019г. Покана

Съобщение! На 19.06.2018г. от 17.00ч. ще се проведе родителска среща за прием 2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕНА АНОНИМНА АНКЕТА -06.02.-08.02.2018г.

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

  Считано от 01.01.2018г., деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК , не заплащат такса . Родителите трябва да подадат в касата на детската градина молба-декларация , акт за раждане и решение на ТЕЛК .