ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕНА АНОНИМНА АНКЕТА -06.02.-08.02.2018г.

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

 Считано от 01.01.2018г., деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК , не заплащат такса . Родителите трябва да подадат в касата на детската градина молба-декларация , акт за раждане и решение на ТЕЛК .